ป้าย PP Board

PP Borad  มีลักษณะบางเหมาะกับงานป้ายที่มีการเปลื่ยนแปลงบ่อยๆ เช่นป้ายโปรโมชั่น ป้ายสแตนดี้ เคลื่อยนย้ายง่าย น้ำหนักเบา